Translate

L’índex NAO i el seus efectes (2011)

L’índex NAO i les pluges a casa nostra

L'índex de NAO (Oscil·lació de l’Atlàntic Nord) es defineix com la diferència anòmala entre l'alta subtropical (Açores o Lisboa) i la baixa polar (Islàndia), es a dir la diferència de pressió que es dóna entre la depressió (baixa) que es situa prop d’Islàndia, i l’anticicló que es situa a l’atlàntic davant la península Ibérica . Aquest fet pot semblar trivial però afecta directament a que les pluges ens visitin amb més o menys freqüència

FASE POSITIVA DE LA NAO

En la fase positiva hi ha una intensificació l'alta subtropical (anticicló potent) i de la baixa polar (depressió profunda). Aquest augment en la diferència de pressió dóna lloc a un augment en el nombre i intensitat de les tempestes hivernals, que, amb direcció nord-est, creuen l'Oceà Atlàntic.
Això dóna lloc a hiverns més temperats i humits al nord d'Europa, i a hiverns freds i secs a Canadà i el nord de Groenlàndia. L'est dels E.E.U.U. experimenta condicions suaus i humides a l'hivern.
En aquesta situació, en gran part de la península Ibèrica disminueix la precipitació, o sia que a Catalunya  tindriem un temps dominat per temperatures superiors a les normals i amb poca precipitació.

FASE NEGATIVA DE LA NAO

A la fase negativa, l'alta subtropical i la baixa islandesa s'atenuen. Aquesta és la situació que tenim en el moment de fer aquest article.
El gradient reduït de la pressió dóna lloc a una disminució de les tempestes a la part més al nord, tant en nombre com en intensitat. La trajectòria de les tempestes doncs es desplaça més cap al sud.
Aquest aire humit desplaçat cap mediterrani porta al sud d'Europa un augment de la precipitació, i fred a l'Europa del nord.
Fins i tot aquesta situació afecta l’altra banda de l’atlàntic. En aquestes situacions, a l’hivern  costa de l'est dels E.E.U.U. experimenta entrades d'un aire més fred i per tant més nevades.
A  Groenlàndia, però, les temperatures seran més suaus de l'hivern
Aquesta primera meitat d’any portem una precipitació superior clarament a la mitja que ens correspon doncs hi ha hagut períodes de pluja força importants concentrats bàsicament a la segona meitat del més de març,  maig, i  al mes de juny.
Comprovem a la gràfica següent quina ha estat l’evolució de l’índex NAO duran aquest 2011, i veiem clarament que les dates en que l’índex era negatiu coincideix amb els períodes més plujosos a Manlleu. I lo millor és que aquest índex es pot predir cada vegada amb més possibilitat d’encert. Tot i que es tracta de una eina en contínua investigació i que no ens permet una predicció concreta sobre una zona, si que ens pot donar una idea global de la mateixa en prediccions estacionals. Així podem trobar que per aquest estiu no es preveu, en principi, que sigui excessivament calorós ni massa sec.


Cap comentari:

Publica un comentari